15:19 | 15 Юли 2020г.

РИОСВ Перник одобри строеж на депо за опасни отпадъци на „Стомана Индъстри” в Перник

Добавено: Четвъртък, 31 Октомври 2013г | гледана: 804 пъти.

РИОСВ-Перник одобри инвестиционно предложение на "Стомана Индъстри" за изграждане на депо за индустриални отпадъци, пише ЗаПерник. То ще бъде разположено върху терен с площ 147 дка в непосредствена близост до завода, сгуроотвалите "Кудин дол" и "Седми септември".


Депото ще бъде с обем 3,25 млн. куб.м, ще може да приема до 100 000 куб.м отпадъци за период 25-30 години. Клетките ще заемат 103,75 дка, приемната зона е 23,15 дка, за зелени площи и канавки са определени 20,10 дка.


Предвидено е депото да приема само твърди неорганични опасни и неопасни индустриални отпадъци основно от производствената дейност на "Стомана Индъстри".


При складирането им ще се изисква протокол от Акредитирана лаборатория с указана допустимост за депониране в съответните специализирани клетки. На депото могат да се депонират и други отпадъци от сродни по дейност дружества в страната - от черната и цветна металургия, неорганични химични процеси, от строителство, пречистване на води и др. Приемането им обаче ще става след уведомяване на компетентния орган и промяна в комплексното разрешително за експлоатация на депото, уточнява РИОСВ. Предвижда се да бъде изградена система за оросяване на повърхността на отпадъците с цел предотвратяване на прахови емисии, също и дренажна система за улавяне на падналите атмосферни води. Според екоинспекцията въздействието на емитираните замърсители по време на експлоатация може да се класифицира като незначително, с малък териториален обхват и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората. Експертите определят бъдещото съоръжение като отговарящо на националното и европейско законодателство, от каквото регионът има необходимост. 

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble