15:38 | 15 Юли 2020г.

Гара Перник се обновява по пилотен за страната проект

Добавено: Сряда, 28 Ноември 2007г | гледана: 434 пъти.
Пълно обновяване и модернизация на гара Перник и пространството около нея предвижда пилотен проект в рамките на проекта "REVITA" INTERREG III B CADSES PROJECT. Проектът, идеята за който датира от 2005 г., беше обсъден днес на „кръгла маса” в Министерството на транспорта с участието на представители на Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ), БДЖ, община Перник, предприемачи, експерти и Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ), работещо по проекта.


Подобен проект за ревитализация, подходящ за малки и средни гари, ще се реализира за пръв път в страната и ако е успешен, примерът ще бъде последван и от други гари в страната, беше отбелязано от присъстващите.


Към момента има два идейни проекта: на общината – за обновяване на гаровото пространство, което е нейна собственост, и на държавата в лицето на НКЖИ – за преустройство на самата сграда на гарата, като координацията и организацията се извършва от НСМСБ.


Първоначалното проектно задание на НКЖИ предвижда основен ремонт на гарата и прилежащия площад, включително подмяна на настилките, електро и ВиК инсталациите, информационното табло и др. Предвижда се също създаване на условия за придвижване на хора с увреждания, на стая за майки с деца, на интернет зала, на бюфет и др.


Предложението за проектно задание на община Перник пък включва създаването на надземен и подземен паркинг, евентуално създаване на търговска част и пешеходен подлез, свързващ гарата и автогарата. В хода на дискусията стана ясно, че тъй като автогарата вече е частна собственост, дори при наличие на средства свързването на гарата и автогарата с подлез е под въпрос.


Що се отнася до търговската част, проучване на НСМСБ, извършено сред около 150 човека, показва, че предпочитаните магазини до гарата са за електроника, спортни стоки, козметика, хранителни стоки и др., а предпочитаните услуги – забавления, фитнес, банкови, комунални и др.


Предвижда се до юли 2008 г. да е готова цялостната концепция за обновяване на гарата, след което ще бъдат проведени три тръжни процедури – за модела на публично-частното партньорство, за изработване на бизнес-план и информационен меморандум и за самото строителство.


По време на обсъжданията беще отбелязано, че моделът на публично-частното партньорство може да бъде даване на концесия или съвместно дружество между общината, НКЖИ и частен инвеститор.


От изказванията на присъстващите на „кръглата маса” стана ясно, че в момента в сградата на гарата в Перник има около 240 кв. м свободни площи, които биха могли да се дават под наем, като е добре още преди приключване на обновавянето на сградата да се сключат съответните договори.


Зам.-кметът на Перник Михаил Михайлов изказа становище, че е добре в обозримо бъдеще да се направи пряка транспортна връзка между София и Перник, като крайградската железница на Перник продължава, преминавайки под земята в Софийското метро.


Като начало, още през следващата година ще бъде създадена железопътна спирка на влака от Перник, само на 7 минути пеша от спирка „Вардар” на метрото. Предвижда се също така жп-трафикът между София и Перник да се обслужва с 16 мотриси „Дезиро”, вносът на които започва през 2008 г.
Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble