15:46 | 26 Май 2020г.

РИОСВ - Перник получава 265 бона за правене на планове на три резервата

Добавено: Сряда, 06 Март 2013г | гледана: 405 пъти.

План за управление на резерват "Църна река" и актуализиране на плановете за управление на резерватите "Габра" и "Острица" са основни цели на проект "Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват "Църна река", поддържан резерват "Габра" и поддържан резерват "Острица". Проектът се изпълнява от РИОСВ Перник и е на стойност 265 918 лв.Финансирането е по ОП "Околна среда", пише Заперник.


Предстои инвентаризация и оценяване на абиотичните фактори, поставяне на информационно-указатели табели, създаване на база данни за защитените видове и техните местообитания.


"Резерват Острица е уникален ботанически резерват с 46 дървесни и храстови вида, 23 вида са защитени в Червената книга на България. Единствено тук има изключително красивото урумово лале. 97% от Църна река е залесена с бук, има единични бройки сибирска хвойна, бял бор. На територията на резервата има и защитени птици - малък креслив орел, осояд, забулена сова, мишелов. В "Габра" типичен е черният бор, много красиви огромни дървета, които достигат до 35 м. Резерватите не са достъпни за туристи, там може да се ходи с научни цели или се дава специално разрешение за групи ученици, лоши са и пътищата до там", заяви експертът от РИОСВ Перник Диана Ванкова. 

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble