21:35 | 14 Юли 2020г.

Намаляват наетите с трудови договори

Добавено: Понеделник, 21 Ноември 2011г | гледана: 514 пъти.

Наетите по трудово и служебно правоотношение жители на област Перник в края на септември 2011 година са намалели с 3,1% спрямо края на септември 2010-та и достигат 27 063 лица. Това съобщи директорът на статистиката в Перник Валентина Стоянова, пише Градски вестник. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица в дейностите: „Преработваща промишленост“ и „Търговия“, следвани от „Строителство“ и „Образование“.


Средната месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в областта през трето тримесечие на 2011 година е 553 лева, което е с 6 лева по-малко в сравнение с предходното тримесечие на годината. За страната този показател е 693 лева. Това равнище на работна заплата за трето тримесечие нарежда областта на 11-то място сред останалите области в страната. Спрямо трето тримесечие на 2010 г., средната месечна работна заплата в областта е нарастнала с 9 лева.


Най-високо средно месечно трудово възнаграждение за област Перник са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“ – 769 лева, „Финанси и застраховане“ – 690 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – 276 лева, „Хотелиерство и ресторантьорство “ – 350 лева.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble