08:44 | 29 Ное 2020г.

Започва набирането на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество

Добавено: Понеделник, 31 Август 2009г | гледана: 677 пъти.
На 31 август 2009 г. ще бъде обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Поканата за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана на следните интернет страници: www.ipacbc-bgrs.eu; www.bgregio.eu; www.evropa.gov.rs; www.eufunds.bg.
Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентноспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

Общата стойност на средствата по Програмата за периода 2007 – 2009 г. е 13,5 млн. евро. От тях около 7 млн. евро са предвидени за проектите, които ще постъпят при първата покана за набиране на предложения.

Ще се реализират проекти в две направления:
Развитие на дребно-мащабна инфраструктура;
Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
Избираемият териториален обхват включва 6 области на българска територия (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София град) и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня) с общо население около 3 300 000 души.

Добрите практики в областта на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в европейски контекст стартират през 2003 г. по инициативата на ЕС “Външни граници”, преминават през програмата за трансгранично сътрудничество „Добросъседство” и сега, когато България вече е член на ЕС, ще продължат чрез „Инструмента за предприсъединителна помощ” 2007-2013.
Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble