06:04 | 05 Юли 2020г.

Перник взима мерки срещу обилните валежи

Добавено: Сряда, 05 Юни 2019г | гледана: 112 пъти.

  Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и възможността от възникването на обилни валежи и наводнения, започва наблюдение на водните обекти и съоръжения в област Перник. По изискване на областния управител на Перник Ирена Соколова обстановката с валежите ще бъде регурярно следена.


 Активирано е и 24-часово дежурство на оперативните звена в Министерство на околната среда, Басейновите дирекции – „Западнобеломорски район” и „Дунавски район”. Данните се подават два пъти дневно от дежурните по Общински съвети за сигурност на дежурния по Областен съвет за сигурност и се докладват на областния управител.


 Докладите включват, както обстановката за евентуално възникнали проблеми от обилни валежи с повишени водни нива във водните обекти, така и наблюдение на язовирните стени с възникнали аварийни ситуации там и на съоръженията към тях. Наблюдава се състоянието на реките в критичните им участъци, по дигите и укрепителните съоръжения.


 По справка към 08:30 ч. на 05.06.2019 г. наличният обем на яз. Студена е 12 987 000 куб. м. при общ обем на водното съоръжение 25 200 000 куб. м. Изпратени са уведомителни писма на кметовете за предприемане на необходимите действия.


 В информацията получена в 07:45 ч. при дежурния по Областен съвет за сигурност от общините няма данни за възникнали проблеми заради повишени водни нива в Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble