17:55 | 23 Май 2019г.

Информационна среща за създаване на бизнес и предприемачество ще се проведе в Перник

Добавено: Сряда, 28 Ноември 2018г | гледана: 249 пъти.

  На 05 декември 2018 г. от 17:00 ч. в River Cafe Pernik - ул. „Петко Каравелов“ (покрит мост) ще се проведе Информационна среща в гр. Перник, за да научите как:


 - да започнете свой собствен бизнес,


 - да бъдете успешни предприемачи,


 - да развиете своите лични и професионални знания и умения за бизнес!


 Информационната среща цели да информира хора, желаещи да стартират собствен бизнес или имащи бизнес идеи, за възможностите за безплатни обучения и консултации по предприемачество. Участниците ще бъдат запознати с експертизата на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) и какво предвижда обучението, също така ще стане ясно какви са възможностите за финансиране при най-успешните участници.


 Проект "Насърчаване на предприемаческата инициатива" ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в гр. Перник и Югозападен планов регион, на Република България.


 Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти.


 В рамките на проекта, Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие – България" (CEED България) ще предостави комплексни професионални услуги за лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.


 Така определената целева група ще натрупа необходими знания, опит и подкрепена експертиза, което ще доведе до устойчиво професионално развитие за стартиране на собствен бизнес.


 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble