17:43 | 23 Май 2019г.

Водата в брезнишкото село Бабица може да се пие

Добавено: Понеделник, 26 Ноември 2018г | гледана: 206 пъти.

  Областният управител уведомява, че водата в брезнишкото село Бабица може да се използва за питейно-битови цели.


 По информация на Регионалната здравна инспекция и след предоставени протоколи, областният управител Ирена Соколова уведомява, че водата от каптаж „Джиров дол” за водоснабдяване на с. Бабица може да се ползва за битово питейни цели.


 Припомняме, че през лятото на тази година бяха предприети мерки за ограничаване на употребата й поради отклонение по показател обща индикативна доза.


 „ВиК” ООД Перник предостави сертификати за контрол на радиологични показатели от Орган за контрол А при Национален център по радиобиология и радиационна защита, съгласно които изследванията потвърдиха, че питейна вода съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по радиологичен показател индикативна доза, изчислена след експертна оценка.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble