01:00 | 27 Юни 2019г.

В Топлофикация се горят боклуци!

Добавено: Четвъртък, 20 Септември 2018г | гледана: 172 пъти.

  Спешна среща и проверка инициира областният управител във връзка със сигналите на граждани за горене на незаконни битови отпадъци в ТЕЦ „Република” към „Топлофикация – Перник” АД.


 Спешна среща свика областният управител във връзка с писмо ма РИОСВ – Перник. В него се посочват множество сигнали постъпили при тях от граждани за замърсяване на атмосферния въздух и неприятни миризми от дейности на ТЕЦ „Република” към „Топлофикация – Перник” АД. На срещата присъстваха представители на РЗИ, РИОСВ, община Перник, РОНСК, Дирекция „Инспекция по труда”.


 На заседанието стана ясно, че на 19.09.2018 г., в часовия интервал от 21:20 до 00:15 ч., експерти от РИОСВ са извършили внезапна проверка на “Топлофикация” Перник. Констатирана е силна неприятна миризма и големи количества неорганизирани емисии. Експертите са установили и нерегламентирано изгаряне на отпадъци в инсталация за сушене на въглища.


 След срещата, междуведомствената група отиде на място, където отново се установи наличие на преработен битов отпадък, на площадка, на която дружеството обичайно складира въглища.


 Директорът на дружеството Любомир Спасов опроверга твърденията, че то изгаря вредни за човешкото здраве отпадъци. Областният управител Ирена Соколова продължава да следи ситуацията, като е изискала спешни доклади в срок до 26 септември от контролните институции. Заедно с кмета на община Перник ще сезират министъра на енергетиката, икономиката, околна среда и води.


 Междувременно излезе и становището на РИОСВ до медиите. В него се казва, че на 17. 09. 2018 г. РИОСВ – Перник извърши извънредна проверка в работно време на Топлофикация Перник АД. Проверката не установи нерегламентирано изгаряне не горива, различни от разрешените в издаденото им КР № 53-Н1/2014. Установено е наличие на голямо количество натрупана фина прах по площадката, предпоставка за вторично прахово замърсяване, за което е дадено задължително за изпълнение предписание.


 След това обаче РИОСВ – Перник извърши внезапна, извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД в извънработно време в часовия интервал от 21,20 ч. на 19.09.2018 г. до 00,15 ч. на 20.09.2018 г. При проверката е установено, че източник на миризми е инсталация за сушене на твърди горива и площадка за съхранение на отпадъци. Констатирано е наличие на смес от въглищен материал, смесен с отпадъци от лентите за подаване на гориво към инсталацията. До инсталацията са установени около 5 м3 от шредираните отпадъци.


 В района на инсталацията органолептично е усетена силна, неприятна миризма от изгаряне на въглища и отпадъци. На дружеството, стопанисващо инсталацията за сушене на твърди горива е дадено предписание незабавно да преустанови изгарянето. В 23,40 ч. работата на инсталацията е преустановена. Инсталацията за сушене на твърди горива не е въведена в експлоатация.


 За установеното нарушение е сезиран компетентния орган РО „НСК“ – Перник.


 За установените нарушения РИОСВ – Перник ще предприеме административно-наказателни мерки.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble