23:30 | 19 Юли 2019г.

Общото събрание на Асоциация по ВиК - Перник прие проектобюджет за 2019 година

Добавено: Сряда, 05 Септември 2018г | гледана: 304 пъти.

  При 99% кворум се проведе извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на обособена територия Перник.


 В зала “Струма” на Областна администрация то беше председателствано от областния управител Ирена Соколова с участието на кметовете на общините от Областта. Двете точки в дневния ред предвиждаха - приемане на проектобюджет за 2019 г. и съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно договор на ВиК асоциацията с оператора.


 Бюджетът на АВиК за 2019 г. бе приет с мнозинство от присъстащите с право на глас. Той предвижда препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК за 2019 г., съгласно чл. 20 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Асциациите по ВиК и чл. 198 в, ал. 13 от Закона за водите в размер на 19 783,56 лв. и средства от общините, според процентния им дял в АВиК, общо в размер на 36 740,91 лв.


 Членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Перник бе предвидено да съгласуват по втора точка от дневния ред План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен във формата на Приложение №10 от Договора между ВиК оператора и асоциацията. Поради допуснати технически грешки и непълноти, същият беше върнат за корекции към ВиК - Перник. Членовете на асоциацията поставиха срок за повторно представяне на плана до края на месец октомври, за да може да бъде гласуван на следващо заседание на АВиК.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble