18:59 | 23 Май 2019г.

Областният управител информира за отклонения в качеството на питейната вода

Добавено: Сряда, 01 Август 2018г | гледана: 438 пъти.

  Областният управител информира заотклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник.


 По данни на РЗИ и „ВиК" ООД – Перник, и в качеството си на председател на АВиК-Перник, областният управител Ирена Соколова информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник.


 Данните на този етап сочат, че водите в двете села са непригодни за питейно-битови цели.


 РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба.


 „ВиК" ООД гр. Перник от своя страна трябва да предприеме действия по информиране на населението, живеещо на територията на Банище и Бабица, както икмета на община Брезник за наложеното ограничение. Дружеството трябва да почисти също водоснабдителната система и след това да изпрати последваща втора проба за анализ на водата и радиологичните й показатели.


 Иституциите, които следят за качеството на водата и ангажирани с темата – РЗИ и ВиК, чрез областния управител, ще уведомяват и издават необходимите препоръки спрямо актуалното състояние.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble