20:18 | 25 Юни 2018г.

Проведе се първото заседание на Областния съвет за сигурност за тази година

Добавено: Четвъртък, 07 Юни 2018г | гледана: 1 пъти.

  Областният съвет за сигурност проведе първото си редовно заседание за тази година, което премина под председателството на заместник областния управител Иво Иванов.


 Областният съвет за сигурност на област Перник е създаден със Заповед на областния управител Ирена Соколова в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията. В него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Териториална дирекция „Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.


 Членовете на съвета бяха запознати със списъка на мероприятия, които се изпълняват при различните видове готовност посочени в приложение към плана за привеждане на Пернишка област в готовност за работа във военно време.


 В съответствие със законите на страната ни и е в съответствие с националните стратегически документи, всички институции разполагат с изготвени планове за действие при кризисни ситуации, терористични атаки и преминаване във военно положение. В тях подробно са описани действията на всяка една институция и начина на известяване помежду им. Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble