10:21 | 12 Юли 2020г.

Подготвя се Регионална програма за заетост на област Перник за 2018 г.

Добавено: Вторник, 27 Март 2018г | гледана: 500 пъти.

  На заседание на Областната комисия по заетост беше определен състав на комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Перник.


 Тя ще бъде назначена със Заповед на областния управител Ирена Соколова и ще започне работа след депозирането на проектни предложения от областната и общинските администрации. Основната й задача е да оцени и класира предложенията на общините и да състави проект за Регионалната програма за заетост на област Перник за 2018 година.


 На заседанието председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов беше разгледана и одобрена Методиката за оценка на предложенията, съдържаща коефициенти по приоритети на целевите групи по програмата.


 Размерът на средствата за финансиране на Регионалната програма за заетост на област Перник за 2018 г. е 97 910 лв. Най-голяма тежест от критериите при определяне на средствата за всяка една област има средно месечното равнище на безработица за деветмесечието на предходната година, уточни директорът на „Бюро по труда” Перник Росен Симеонов.


 Очаква се програмата да стартира на 01.06.2018 г. и да приключи на 30.11.2018 г. Бенефициенти могат да бъдат неактивни лица, трайно безработни, както и младежи до 25 и до 29 години.


 В хода на заседанието членовете на комисията бяха запознати с резултатите от проведеното пилотно анкетно допитване до работодателите в областта за нуждите им от кадри. Отчетена е слаба заинтересованост от работодателите, тъй като електронният формуляр е бил попълнен едва от 88 работодатели за цялата област Перник. С най-висок приоритет при подбора на назначаваните кадри за биснеса от региона са позитивните лични качества, мотивация и отговорността към работата, последвани от готовност за обучение на работното място. Основният проблем на фирмите е липсата на квалифицирани кадри в сферата, която обслужват. Най-търсените професии са: продавач-консултант, електротехник, охранител, машинен оператор, икономисти и шивачи.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble