10:09 | 14 Юли 2020г.

Задържаха бивши кметове на Перник

Добавено: Сряда, 28 Февруари 2018г | гледана: 324 пъти.

  Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност бившия кмет на Перник Иван Иванов и бившия кмет на Перник по заместване на Росица Янакиева – Илинка Никифорова за извършено престъпление по служба, в качеството им на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282 ал.2 от НК.


 На Илинка Никифорова е повдигнато обвинение за това, че за времето от 08.09.2014г. до 09.09.2014г. в гр. Перник, в качеството си на временно изпълняваща длъжността кмет на община Перник е превишила правата си по ЗМСМА и Закона за защита при бедствия, като без да е възникнало бедствие на територия на община Перник по смисъла на чл. 2 от ЗЗБ, свикала кризисния щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на община Перник за 2014г. и издала заповед, с която възложила на търговско дружество, със специализирани сметосъбиращи машини, контейнеровози, работници и друга специализирана техника да извърши почистване на битови отпадъци в Община Перник – райони по допълнителни указания и със срок на сметоизвозване до преодоляване на кризисната ситуация. Това Никифорова извършила с цел да набави за същото търговско дружество имотна облага, въпреки наличието на действащ договор № 18 от 26.09.2005г. със същия предмет с друго дружество.


 Иван Иванов е обвинен в това, че на 22.12.2014г., в гр. Перник, като кмет на община Перник, не изпълнил служебните си задължения и без да е възникнало бедствие по смисъла на чл. 2 от ЗЗБ на територия на община Перник , извършил плащания с три платежни нареждания от дата 22.12.2014г. в полза на търговското дружество, на което Никифорова възложила дейности за суми съответно: 430 010 лв.; 370 020лв. и 458 230лв., и от това са настъпили значителни вредни последици за бюджета на община Перник – сума в размер на 1 258 260,00 /един милион двеста петдесет и осем хиляди двеста и шестдесет/ лева.


 На Илинка Никифорова е определена мярка за неотклонение Парична гаранция в размер на 30 000 лв.


 На Иван Иванов а е определена мярка за неотклонение Парична гаранция в размер на 150 000 лв.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble