15:44 | 24 Юни 2018г.

Областната епизоотична комисия проведе извънредно заседание

Добавено: Понеделник, 11 Септември 2017г | гледана: 1 пъти.

  Областният управител Ирена Соколова свика членовете на комисията във връзка със Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.


 Темата на подложена на обсъждане беше "Изисквания към регламентираните пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР".


 Основание за провеждане му е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс".


 След обсъждане членовете на Комисията решиха директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Перник да изготви доклад с препоръки, който да представи на областният управител. В него да бъдат подробно описани правилата и задълженията, с които всички общини трябва да се съобразят.


 Дръго решение, което комисията взе беше търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти отговарящи на наредба №44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на чл.137 от ЗВД. Към момента няма регистриран пазар на територията на нито една община от област Перник. Беше дадена препоръка от ОДБХ към кметовете на общини, да бъдат направени проучвания, в кой ден се организират ежеседмичните пазари в населените места и да се предприемат действия за недопускането на продажби.


 При установяване на търговия с животни, органите на МВР незабавно да уведомяват общината на територията, на която е констатирано нарушението, както и официалния ветеринарен лекар на общината.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble