15:42 | 24 Юни 2018г.

Доклади за състоянието на горите бяха представени на заседание на Областния съвет

Добавено: Петък, 08 Септември 2017г | гледана: 1 пъти.

  Доклади за състоянието на горите и изпълнението на дейностите по защита на горските територии бяха представени на заседание на Областния съвет по земеделие и гори.


 Областният управител Ирена Соколова откри заседанието, на което присъстваха представители на ОД “Земеделие“, ОД „Безопасност на храните“, Регионална дирекция по горите и представители на други териториални структури, членове на съвета.


 „Главните цели на област Перник за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са в синхрон с приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите. Ще се постараем да имаме налице устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие и хранителен сектор. Многофункционалното управление на горите ще допринесе за качественото стопанисване от страна на собствениците и съответно до свеждането на вредите и загубите до минимум. Апелът ми към всички вас е с набелязването на проблемите, да даваме и препоръка за решението. Така можем да поставим мнението и намеренията си пред Министерството и другите контролни органи“, каза Соколова.


 На председателстваното от заместник областния управител инж. Васил Павлов заседание, по предварително обявен дневен ред бяха изнесени доклади за предприетите действия за превенция от пожари и дейностите по опазване на горските територии от незаконни дейности в обхвата на област Перник през 2017 г. Изнесената статистика ОД ПБЗН за регистрираните горски пожари за летния сезон на 2017 г., на територията на областта сочи, че те са по – малко в сравнение с 2016 г. Поставен беше акцент върху мерките благодарение, на които повечето пожари са обезпечени, като една от тях е доброто взаимодействие между институциите, което ще продължи и занапред.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble