19:27 | 21 Май 2018г.

Общинският съвет в Перник подкрепи идеята за създаване на Специализирано висше училище по обществено здраве в Перник.

Добавено: Сряда, 13 Април 2016г | гледана: 1 пъти.

  Общинският съвет в Перник единодушно подкрепи идеята на кмета Вяра Церовска за създаване на Специализирано висше училище по обществено здраве в Перник. Предложението беше гласувано с 36 гласа „за“ и без нито един против или въздържал се. Заместник-кметът Владислав Караилиев благодари за доверието и подкрепата от името на кмета и изрази надежда, че до края на мандата проектът ще бъде реализиран.  


 Има изготвена Концепция за създаване на ВУЗ-а, според която това ще стане на три етапа в периода 2016-2018 г.


 По време на първия, през 2016 г., ще има изнесено обучение в Перник на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София. Планирани са 100 студенти, от които 60 с държавна поръчка и 40 с платено обучение. Вторият етап през 2017 г. предвижда откриване в града на филиал на Факултета и третият през 2018 г. – създаване на Висше специализирано училище по обществено здраве /ВСУОЗ/ в Перник. В последният етап ще бъдат изготвени официалните документи за създаването на ВСУОЗ и представянето им за оценка пред Националната агенция по оценяване и акредитация.


 ВУЗ-ът ще предлага 4 годишно обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър”. Предвижда се обособяването на 3 катедри с 6 сектора. За нуждите на Висшето училище ще бъде изграден самостоятелен учебен корпус на територията на Профилакториума. Същевременно в МБАЛ „Рахила Ангелова” ще бъде предвидена база за практическо обучение и клинична практика на студентите. Един от най-важните мотиви за разкриването на висшето училище е кадровият дефицит на медицински сестри в национален и общински план. Броят на медицинските специалисти в община Перник през предходните години е 548 при население до 130 000 души. Съотношението лекари-сестри през 2015 г. в община Перник е 351 към 390, което е двойна предпоставка за привличането на медицински специалисти.


 Има и сериозен недостиг от квалифициран медицински персонал в яслите на територията на община Перник. Медицинските специалисти намаляват, застаряването сред тях е факт, а част от тях продължават да работят в пенсионна възраст, са част от аргументите на кметът Вяра Церовска.


 Във Висшето училище по обществено здраве е предвидено да има и продължаващо професионално обучение за повишаване на квалификацията на здравните кадри, работещи в спешната помощ. Ще се създадат квалифицирани здравни услуги за бързо реагиране при евентуални аварии, бедствия, терористични актове и катастрофи. Предвижда се и сработване на академични екипи с постепенно въвеждане на нови професии като „Лекарски асистент”, „Управление на здравните грижи”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Медицинска рехабилитация, балнеология”.

Коментари
Автор: Adelaide
That takes us up to the next level. Great posgtni. http://wgecqfxl.com [url=http://wqneweifw.com]wqneweifw[/url] [link=http://nibzrh.com]nibzrh[/link]
Добавено: 09.04.2017
Автор: Lyddy
It's always a pleasure to hear from someone with exspitree.
Добавено: 09.04.2017
Автор: Lucinda
What's it take to become a sublime exouendpr of prose like yourself? http://iyjivzgn.com [url=http://vnnqdmiyz.com]vnnqdmiyz[/url] [link=http://hwhfesbgry.com]hwhfesbgry[/link]
Добавено: 08.04.2017
Автор: Maliyah
I'm relaly into it, thanks for this great stuff!
Добавено: 08.04.2017
Автор: Nevaeh
I wish this wa;&1#82n7st so cliche, but Bill Murray is just the greatest. I wish I had something snarky and sarcastic and witty, but seriously folks, he’s the best.
Добавено: 04.04.2017
Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble