09:38 | 12 Юли 2020г.

Проведе се редовно заседание на РСР на ЮЗР

Добавено: Понеделник, 29 Февруари 2016г | гледана: 595 пъти.

  Проведе се редовно заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, член на който е областният управител д-р Александър Александров.


 Членове на съвета от област Перник са и кметовете на общините Перник и Радомир - Вяра Церовска и Пламен Алексиев. На първото заседание председателствано от областния управител на област Кюстендил, присъстващите докладваха за изпълнението на взетите решения от предходното заседание.


 Д-р Александров и Бисер Михайлов -областен управител на област Благоевград, бяха определени за представители на РСР на ЮЗР в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


 Основната цел на стратегията е устойчиво развитие на транспортния сектор на България. Тя ще бъде база за планиране на транспортни проекти, предвидени за финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); транспортни проекти, предвидени за финансиране от Механизма за свързване на Европа; транспортни проекти, предвидени за финансиране от Държавния бюджет; транспортни проекти, предвидени за финансиране от други международни финансиращи институции, публично-частни партньорства, частно финансирани инициативи и т.н.


 Чрез нея ще бъде наличен анализ на нуждите на сектор транспорт, включващ всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален.Ще бъде създадена стратегическа база от технически данни и изготвен транспортен модел, които са съобразени с национални цели и приоритети.


 Друга точка от дневния ред бе представянето на информация за възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. от фонд ФЛАГ. Мисията на Фонда, създаден през 2007 г., е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП) / Програма за развитие на селските райони (ПРСР) / Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.


 Представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването докладваха за наличните ресурси и възможности за пълноценното използване на минералните води в Югозападния район, с цел подпомагането и развитието на туризма в общините, разполагащи с този природен ресурс. 

Коментари
Автор: Jayvee
I could read a book about this without finding such real-world apoaerchps! http://axqbhqdlzva.com [url=http://yybxmo.com]yybxmo[/url] [link=http://wjumjvmso.com]wjumjvmso[/link]
Добавено: 01.06.2016
Автор: Biana
Haha, shouldn't you be charging for that kind of kngeeldow?!
Добавено: 31.05.2016
Автор: Mccayde
Gee wilekilrs, that's such a great post! http://xwdvubez.com [url=http://eeytghfaiov.com]eeytghfaiov[/url] [link=http://lxciwpkr.com]lxciwpkr[/link]
Добавено: 30.05.2016
Автор: Rena
You really found a way to make this whole preocss easier.
Добавено: 30.05.2016
Автор: Yelhsa
Hey, sutble must be your middle name. Great post!
Добавено: 29.05.2016
Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble