06:04 | 12 Юли 2020г.

С пет години е продължена концесията на язовир „Брезник”

Добавено: Сряда, 23 Юли 2014г | гледана: 343 пъти.

С пет години е продължена концесията на язовир „Брезник”. Решението е на местния Общински съвет и е от 23 юни т.г. , съобщиха от общината, предаде БНР. Фирмата, която стопанисва и експлоатира водоема, се задължава да се извърши за собствена сметка експертиза и оценка на конструктивната и технологична сигурност на язовирната стена и прилежащите съоръжения, както и въвеждане в експлоатация на съоръжението. Дейностите трябва да бъдат извършени в срок от 1 година, считано от 8 юни 2014 г. В замяна на това, концесионерът се освобождава от плащане на концесионна вноска до изтичане на едногодишния срок.


Язовир „Брезник” е един от проблемните язовири в региона, стана ясно след проверката на водемите, разпоредена от областния управител на Перник Михаил Михайлов и извършена през месец май. Заради констатациите на експертите, със своя заповед от 1 юли т.г., той разпореди водоемът да се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправност, а до края на август да бъде възложен проект за ремонтни работи.


Язовира е отаден на концесия през 2000 година, като срокът на концесионния договор е 15 години. Предмет на концесията са рекреация, спорт, риборазвъдна дейност, риболов, отдих и др.

Добави коментар
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble