17:18 | 03 Авг 2020г.

Перник / Бизнес Каталог / ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ / Лечебна физкултура

Хоспис \"Детелина\"

Дом за възрастни и лежащо болни- Хоспис ”Детелина”:
Ние предлагаме:
-Пълен пансион и медицински грижи за вашите близки;
-24 часово наблюдение от медицински специалисти;
-Преглед при постъпването и при необходимост;
-Осигуряване на прегледи от лекари-специалисти;
-Лабораторни изследвания и транспорт ако се налага настаняване в болнично заведение.
-В стационара на хосписа се измерват жизнени показатели два пъти дневно, извършват се хигиенни грижи, тоалет против декубитус, изпълнение на предписаното от лекар лечение, диетично хранене, като храната е съобразена с нуждите на всеки пациент, ежедневно се провежда рехабилитация и гимнастика.
-При постъпването на всеки пациент се изработва индивидуална програма за здравни грижи.

1
Искаш да участваш в Перник Днес - Разбери как!
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble