07:29 | 19 Мар 2019г.

Перник / Обяви / Имоти /

Купувам земеделска земя всички землища в Община Трън

Купувам земеделска земя всички землища в Община Трън

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Банкя, Берайнци, Богойна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, ...

Купувам земеделска земя всички землища в Община Радомир

Купувам земеделска земя всички землища в Община Радомир

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Байкалско, Беланица, Бобораци, Борнарево, Владимир, Горна Диканя, Гълъбник, Дебели лаг,

Долна Диканя, Долни Раковец, Драгомирово, Дрен, Друган, Жедна, Житуша, Извор, Касилаг, Кондофрей, Копаница, Кленовик, Кошарите, ...

Купувам земеделска земя всички землища в Община Перник

Купувам земеделска земя всички землища в Община Перник

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Перник, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Батановци, Чуйпетлово, ...

Купувам земеделска земя всички землища в Община Ковачевци

Купувам земеделска земя всички землища в Община Ковачевци

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Егълница, Калище, Ковачевци, Косача, Лобош, Ракиловци, Светля, Сирищник, Слатино, Чепино

Инвеститор КУПУВА и НАЕМА: земя в цялата страна, цели имоти и идеални части: ниви, пасища, мера, лозя, изоставени ниви, ливади, оризища. ...

Купувам земеделска земя всички землища в Община Земен

Купувам земеделска земя всички землища в Община Земен

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Беренде, Блатешница, Враня стена, Габровдол, Горна Врабча, Горна Глоговица, Дивля, Долна Врабча, Еловдол, Жабляно, Земен, Калотинци, Мурено, Одраница, Падине, Пещера, Раянци, Смиров дол

Инвеститор КУПУВА и НАЕМА: земя ...

Купувам земеделска земя всички землища в Община Брезник

Купувам земеделска земя всички землища в Община Брезник

Цена: договаряне

КУПУВА и НАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ в ЦЯЛАТА СТРАНА

Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Билинци, Брезник, Брезнишки извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Режанци, Гърло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Кошарево, Красава, ...

Публикувай обява
Работа в Перник, обяви Перник, Jooble